Pieczęć Prewencyjna

Pieczęć Prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to prosty sposób na zwrócenie uwagi kontrahenta na płatność faktury. Nasz Klient otrzymuje możliwość sygnowania pieczęcią dokumentów zarówno elektronicznych jak i w wersji papierowej. Oznaczenie specjalną pieczęcią umów sprzedaży, faktur, not odsetkowych lub wezwań informuje kontrahentów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną i konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie. Znak pieczęci skutecznie redukuje ilość niezapłaconych faktur.


Zapytaj o pieczęć prewencyjną.