KIM JESTEŚMY

Wierzymy, że każdy biznes ma swoją historię i twarz ludzi, którzy go tworzą.


Często jego początkiem są marzenia, a później potrzeba dużo pasji i siły, aby go codziennie pielęgnować. Podjęliśmy to wyzwanie w 2000 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania należnościami. Od tego czasu zmienialiśmy się tak samo, jak świat wokół nas. Dobrze znamy wyzwania biznesu – mniejszego i dużego.


Naszym celem jest codzienna rzetelna i skuteczna ochrona interesów Klientów. Robimy to dobrze, ponieważ działamy wspólnie.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Oferujemy kompleksowo rozwiązania związane z zabezpieczeniem i odzyskaniem należności.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Doświadczenie

Obsłużyliśmy ponad 3000 Klientów z sektora przedsiębiorstw.

Skuteczność

Zakończyliśmy skutecznie 50 tys. spraw, odzyskując ponad 680 milionów złotych dla naszych Klientów!

Szybkość Działania

Dopasowujemy do sprawy schemat działań i sprawnie reagujemy na zachowanie dłużnika.

Kompleksowość

Doświadczony zespół, nakierowany na rozwiązania mające w szybki sposób zakończyć sprawę z sukcesem.

OBLIGO S.A. W LICZBACH

0

LAT DOŚWIADCZENIA

0

FIRM ZE STAŁĄ OBSŁUGĄ

Miliard

OBSŁUŻONYCH WIERZYTELNOŚCI

0

KLIENTÓW POLECA USŁUGI FIRMY

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ OBLIGO

SIEDZIBA FIRMY

ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

TELEFON KONTAKTOWY

+48 42 630 41 41

INFOLINIA

+48 801 140 222

ADRES EMAILOWY

sekretariat@obligo.pl

FAX

+48 42 630 70 77

FORMULARZ KONTAKTOWY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 727-25-65-205, REGON: 473059202.
2) Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligo.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”.
b) marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z administratorem danych, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.).
c) udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.).
4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6) Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.