Z poczuciem dużej satysfakcji mamy przyjemność przekazać Państwu informację, że z sukcesem zakończyliśmy rozpoczęty z końcem 2020 roku proces inwestycyjny, a w jego efekcie spółki Grupy Kapitałowej Obligo zyskały nowego, strategicznego partnera biznesowego w postaci Link Financial Group należącej do LC Financial Holding – jednego z europejskich liderów branży finansowej w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Link Financial Group jako podmiot obecny w 8 krajach europejskich zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld EURO i teraz jako 100% udziałowiec spółek Grupy Obligo jest gwarantem kontynuowania dynamicznego wzrostu udziału Grupy w polskim rynku. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie oraz pracownikom i współpracownikom za codzienną pracę, której efekty umożliwiły wykonanie tak dużego kroku w dalszym rozwoju firmy. Przed nami dużo nowych możliwości, jesteśmy na nie gotowi!

Link do komunikatu LINK Financial Group: LINK Financial Group

KIM JESTEŚMY

Wierzymy, że każdy biznes ma swoją historię i twarz ludzi, którzy go tworzą.


Często jego początkiem są marzenia, a później potrzeba dużo pasji i siły, aby go codziennie pielęgnować. Podjęliśmy to wyzwanie w 2000 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania należnościami. Od tego czasu zmienialiśmy się tak samo, jak świat wokół nas. Dobrze znamy wyzwania biznesu – mniejszego i dużego.


Naszym celem jest codzienna rzetelna i skuteczna ochrona interesów Klientów. Robimy to dobrze, ponieważ działamy wspólnie.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Oferujemy kompleksowo rozwiązania związane z zabezpieczeniem i odzyskaniem należności.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Doświadczenie

Obsłużyliśmy ponad 3000 Klientów z sektora przedsiębiorstw.

Skuteczność

Zakończyliśmy skutecznie 50 tys. spraw, odzyskując ponad 680 milionów złotych dla naszych Klientów!

Szybkość Działania

Dopasowujemy do sprawy schemat działań i sprawnie reagujemy na zachowanie dłużnika.

Kompleksowość

Doświadczony zespół, nakierowany na rozwiązania mające w szybki sposób zakończyć sprawę z sukcesem.

OBLIGO S.A. W LICZBACH

0

LAT DOŚWIADCZENIA

0

FIRM ZE STAŁĄ OBSŁUGĄ

Miliard

OBSŁUŻONYCH WIERZYTELNOŚCI

0

KLIENTÓW POLECA USŁUGI FIRMY

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ OBLIGO

SIEDZIBA FIRMY

ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

TELEFON KONTAKTOWY

+48 42 630 41 41

INFOLINIA

+48 801 140 222

ADRES EMAILOWY

sekretariat@obligo.pl

FAX

+48 42 630 70 77

FORMULARZ KONTAKTOWY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 727-25-65-205 REGON: 473059202 Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail sekretariat@obligo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Kawczyńskiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligo.pl .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora - komunikacji z użytkownikami serwisu, a także zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie;
  2. marketingowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4. marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Z pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadanie za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W przypadku przesłanki zgody, podanie danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.