DLA AKCJONARIUSZY

2021

Statut
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24 marca 2021- ogłoszenie

2020

Statut
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 lipca 2020- ogłoszenie
Informacja o zawarciu umowy z Q SECURITIES S.A. o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki
Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki