DLA AKCJONARIUSZY

2022

Plan połączenia przez przejęcie Spółek: Obligo Expert SA oraz Obligo SA z dnia 01 lutego 2022r.

2021

STATUT - tekst jednolity na dzień 05 marca 2021r.
Ogłoszenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 08.09.2021r. - ogłoszenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.08.2020r. – ogłoszenie
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24 marca 2021r. - ogłoszenie

2020

STATUT - tekst jednolity na dzień 13 września 2018r.
Ogłoszenia
Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki - 30.09.2020r.
Informacja o zawarciu umowy z Q SECURITIES S.A. o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki - 12.08.2020r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22.07.2020r. - ogłoszenie